ဂျပန်ဘာသာစကားကျောင်းများနှင့်အစိုးရဌာနများအပါအ ၀ င်
သမဂ္ဂများ / မှတ်ပုံတင်အထောက်အကူပြုအဖွဲ့အစည်းများအတွက်ပံ့ပိုးမှုအစီအစဉ်
အကောင့်
လွှတ်ပေး
ယောဘ
အကောင့်
လွှတ်ပေး
ယောဘ
အကောင့်
လွှတ်ပေး
ယောဘ
ရက် ၃၀ အခမဲ့ဖြစ်သည်
ငါး
0
0
5000 JPY
ငါး
0
0
၅၀
0
0
ငါး
(၂)
၁၀ (၂၀)
(၅)
20000 JPY
50,000 JPY
ငါး
၁၀၀
0
ငါး
0
တဆယ်
(၅)
၂၀ (၅၀)
(၁၀)
100,000 JPY
150,000 JPY
တဆယ်
0
တဆယ်
0
၂၀
(၁၀)
၅၀ (၁၀၀)
၁၀ (၂၀)
၂၀
0
၁၅
0
၃၀
၁၀ (၁၅)
၁၀၀ (၂၀၀)
၂၀ (၃၀)
course သင်တန်းတစ်ခုစီနှင့်ဝန်ထမ်းများမှတ်ပုံတင်ခြင်းသည်အကန့်အသတ်ရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုသင်တန်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်များမှတ်ပုံတင်ဖို့ကန့်သတ်ရှိပါတယ်။
အကောင့်တစ်ခုထည့်ရန်သီးခြား application တစ်ခုလိုအပ်သည်။
* သင်တန်းတစ်ခုစီကိုရက် ၃၀ အခမဲ့သင်လေ့လာနိုင်သည်။ * သင်တန်းတစ်ခုစီကိုရက် ၃၀ အခမဲ့သင်လေ့လာနိုင်သည်။
အကောင့် - ဝင်နိုင်သူအရေအတွက်။ လော့အင်ဝင်နိုင်သူအရေအတွက်။
ထုတ်ပြန်ချက် - စနစ်အတွင်းရှိ ၀ န်ထမ်းစာရင်းကိုထုတ်ဝေနိုင်သူအရေအတွက်။ စနစ်အတွင်းရှိ ၀ န်ထမ်းများစာရင်းကိုထုတ်ဝေနိုင်သူအရေအတွက်။
ယောဘ: အလုပ်တင်၏နံပါတ်။ အလုပ်တင်အရေအတွက်။