ပြည်ပအခွက်တဆယ်အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်အားလုံးကူညီပေးဖို့လင့်ခ်
ဂျပန်အုပ်ချုပ်ရေး
စက်မှုလုပ်ငန်းအားဖြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအားဖြင့်
 
 
အမျိုးမျိုးသောစမ်းသပ်သတင်းအချက်အလက်စမ်းသပ်သတင်းအချက်အလက်

နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်သင်ဆရာဝန်လေ့ကျင့်ရေးစနစ်

နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်သင်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း (နှစ် ဦး နှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်)

အခြေခံပစ္စည်းများ

ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအကြောင်း

・ ခွင့်ပြုမိန့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ (အထွေထွေ) (ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်၊ ရက်ဝီ ၃ နှစ်) ( PDF ) ( Excel )

ခွင့်ပြုချက်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ (အထွေထွေ) (ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်၊ ရက်ဝီ ၃ နှစ်) ( PDF ) ( Excel )

・ ခွင့်ပြုချက်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ (သတ်သတ်မှတ်မှတ်) (ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်၊ ရက်ဝီ ၃ နှစ်) ( PDF ) ( Excel )

ခွင့်ပြုချက်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ (သတ်သတ်မှတ်မှတ်) (ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်၊ ရက်ဝီ ၃ နှစ်) ( PDF ) ( Excel )

ဆက်စပ်သတင်းအချက်အလက်များ

 • နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်သင်သင်တန်းသားများအတွက်လုံခြုံရေးနှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလမ်းညွှန်

 • နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်သင်သင်တန်းသားများအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးမှုအစီအစဉ်

 • နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်သင်သင်တန်းသားများအတွက်အလုပ်ခွင်အခြေအနေများသေချာစေရန်

 • နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်သင်သင်တန်းပြီးဆုံးကြောင်းလက်မှတ်အကြောင်း

 • နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများအတွက်မတော်တဆထိခိုက်မှုလျော်ကြေးပေးခြင်းအာမခံအတွက်လျှောက်ထားရန်အချက်အလက်များ

 • အများပြည်သူပင်စင်စနစ် (နည်းပညာတစ်ပြိုင်နက်တည်းဆုတ်ခွာငွေအပါအ ၀ င်) နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်သင်သင်တန်းသားများအားပြည်သူ့ပင်စင်စနစ်တွင် (တစ်ကြိမ်တည်းငွေထုတ်ယူခြင်းအပါအ ၀ င်) စာရင်းသွင်းခြင်းအကြောင်း

 • နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်သင်သင်တန်းသားများအတွက်အလုပ်အကိုင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအထောက်အပံ့စသည်တို့သည်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းတွင်ဆက်လက်တက်ရောက်ရန်ခက်ခဲသောကြောင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်သင်သင်တန်းသားများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအထောက်အပံ့များစသည်တို့ဖြစ်သည်။ Corona ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုအသစ် coronavirus ကူးစက်မှုအသစ် (တရားရေး ၀ န်ကြီးဌာန)

 • coronavirus ကူးစက်မှုအသစ်နှင့်အတူကူးစက်ခံရသည့်နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်သင်သင်တန်းသားများ၏နေထိုင်ခွင့်အတွက်လျှောက်လွှာများကိုကိုင်တွယ်ခြင်း (တရားရေး ၀ န်ကြီးဌာန) Coronavirus ကူးစက်မှုအသစ်နှင့်ကူးစက်ခံရသည့်နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်သင်သင်တန်းသားများ၏နေအိမ်သို့လျှောက်လွှာများ (တရားရေး ၀ န်ကြီးဌာန)

 • ဂျပန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သောလူတိုင်းအတွက် - နေထိုင်မှုလျှောက်လွှာများကိုကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ - နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်သင်သင်တန်းသားသင်တန်းသားများအတွက်နေထိုင်ရန်လျှောက်လွှာများကိုကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ။

အထူးကျွမ်းကျင်မှုစနစ်

ဒီဇင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၈ တွင်“ လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ဒုက္ခသည်အသိအမှတ်ပြုမှုအက်ဥပဒေနှင့်တရားရေး ၀ န်ကြီးဌာနထူထောင်ရေးအက်ဥပဒေကိုတစိတ်တပိုင်းပြန်လည်တည်းဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာအက်ဥပဒေ” ကို (၁၉၇) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး (အထူးအစည်းအဝေး) တွင်ပြဌာန်းခဲ့ပြီးထိုလ ၁၄ ရက်နေ့တွင်ပင်ပြဌာန်းခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်း 30 ဥပဒေအမှတ် 102) ။ ဤပြင်ဆင်ချက်တွင် "အထူးကျွမ်းကျင်မှုနံပါတ် ၁" နှင့် "အထူးကျွမ်းကျင်မှုနံပါတ် ၂" နှင့်ဂျပန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနတည်ထောင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၈ တွင်“ လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ဒုက္ခသည်အသိအမှတ်ပြုမှုအက်ဥပဒေနှင့်တရားရေး ၀ န်ကြီးဌာနထူထောင်ရေးအက်ဥပဒေကိုတစိတ်တပိုင်းပြန်လည်တည်းဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာအက်ဥပဒေ” ကို (၁၉၇) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး (အထူးအစည်းအဝေး) တွင်ပြဌာန်းခဲ့ပြီးထိုလ ၁၄ ရက်နေ့တွင်ပင်ပြဌာန်းခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်း ၃၀ ဥပဒေအမှတ် ၁၀၂) ဤပြင်ဆင်ချက်တွင် "အထူးကျွမ်းကျင်မှုနံပါတ် ၁" နှင့် "အထူးကျွမ်းကျင်မှုနံပါတ် ၂" နှင့်ဂျပန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနတည်ထောင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။

the ပြည်တွင်းစာမေးပွဲဖြေဆိုလိုသူများအတွက် (စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်အတွက်အရည်အချင်းများကိုfromပြီလမှတိုးမြှင့်ခဲ့သည်) ပြည်တွင်းစာမေးပွဲဖြေဆိုလိုသူများအတွက် (စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်အရည်အချင်းများကိုAprilပြီလမှတိုးချဲ့ခဲ့သည်) ၁၊ ရွေ)

on coronavirus ကူးစက်မှုအသစ်များပြန့်နှံ့မှုကြောင့်ကိုင်တွယ်ခြင်း။ coronavirus ကူးစက်မှုအသစ်ပြန့်ပွားမှုကြောင့်ကိုင်တွယ်

Japan နေထိုင်မှုအဆင့်အတန်းနှင့်အတူဂျပန်တွင်အလုပ်လုပ်လိုသောနိုင်ငံခြားသားများ“ အထူးကျွမ်းကျင်မှုများ”

သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကျွမ်းကျင်မှုစနစ်အကြောင်း

"နေထိုင်ခွင့်အဆင့်အတန်း" အထူးကျွမ်းကျင်မှု "ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ (PDF) "နေထိုင်မှုအဆင့်အတန်း" အထူးကျွမ်းကျင်မှု "ကိုထူထောင်ခဲ့သည်။ (PDF)

System Explanatory Material "နိုင်ငံခြားသားအသစ်များကိုလက်ခံရန်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခြင်း၏လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်အစပျိုးခြင်း"

・ လက်ကမ်းစာစောင် (နိုင်ငံခြားသားများအတွက်)

・ လက်ကမ်းစာစောင် (လက်ခံသောအဖွဲ့အစည်းများအတွက်)

・ လက်ကမ်းစာစောင် (မှတ်ပုံတင်ထားသောအထောက်အကူပြုအဖွဲ့အစည်းများအတွက်) [

12 ဘာသာစကား (12 ဘာသာစကား) (2020.4) PDF ကို

ကိုးကားစရာ

 • MO“ နိုင်ငံခြားသားများကိုလက်ခံခြင်းနှင့်အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုများ” လူထုဆက်ဆံရေးဗီဒီယိုအတွက် YouTube MOJ ရုပ်သံလိုင်း၏“ နိုင်ငံခြားသားများကိုလက်ခံရန်နှင့်သဟဇာတဖြစ်တည်မှုရှိသောလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက်အစီအစဉ်များ” ဗီဒီယို (YouTube တရားရေး ၀ န်ကြီးဌာန)

"နိုင်ငံခြားသားများကိုလက်ခံခြင်းနှင့်အတူတကွနေထိုင်ခြင်းအတွက်ကြိုးပမ်းမှုများ" ၏လူထုဆက်ဆံရေးဗီဒီယိုကို YouTube ၏တရားရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှလွှင့်တင်ခဲ့သည်။
(ဗီဒီယို "နိုင်ငံခြားသားများကိုလက်ခံရန်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်သည့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ဆောင်ရွက်ခြင်း" ဗီဒီယိုကို YouTube MOJ ရုပ်သံလိုင်းတွင်တင်ထားသည်။ )

[URL] https://www.youtube.com/watch?v=sr7LfDKNGtg

ယခုဗီဒီယိုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နေထိုင်ရာအဆင့်အတန်း "အထူးကျွမ်းကျင်မှု" ကိုနားလည်ရန်လွယ်ကူသည့်နည်းလမ်းဖြင့်ရှင်းပြပြီးနိုင်ငံခြားသားများကိုလက်ခံရန်ပတ်ဝန်းကျင်တိုးတက်စေရန်ဂျပန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဗျူရို၏အားထုတ်မှုအသစ်များကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
(←ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုရန်နှိပ်ပါ။ )

 

 • ・ "ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးရုံးမှဂျပန်ကိုမီးမောင်းထိုးပြခြင်း"၊ ဂျပန်အစိုးရ၏ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးရုံးမှပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောနိုင်ငံရပ်ခြားရှိပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးမဂ္ဂဇင်း

ဂျပန်အစိုးရ၏ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးရုံးမှထုတ်ဝေသောပြည်ပရှိပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးမဂ္ဂဇင်း၏“ Highlighting Japan” မဂ္ဂဇင်း၏ ၂၀၂၀ မတ်လထုတ်ပြသမှုတွင်နေထိုင်သူအဆင့်အတန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လူမှုအသိုင်းအ ၀ န်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အားထုတ်မှုများကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
(ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရ၊ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးရုံးမှမတ်လ ၂၀၂၀ တွင်ဂျပန်နိုင်ငံကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့်အရေးကိစ္စတွင်“ သတ်မှတ်ထားသောကျွမ်းကျင်သောလုပ်သား” နှင့်“ သဟဇာတဖြစ်သောအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်သည့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်အစပြုမှုများ” ၏နေထိုင်မှုအခြေအနေအသစ်ကိုပြသခဲ့သည်။ )

[E-book ဗားရှင်း (E-book)] P22-23
https://dwl.gov-online.go.jp/video/cao/dl/public_html/gov/book/hlj/20200301/html5.html#page=22
[PDF ပုံစံ]
https://www.gov-online.go.jp/pdf/hlj/20200301/22-23.pdf
[HTML ဗားရှင်းအင်္ဂလိပ် (အင်္ဂလိပ်)]
https://www.gov-online.go.jp/rus/publicity/book/hlj/html/202003/202003_09_en.html
[တရုတ်ဗားရှင်းတရုတ် (တရုတ်)]
https://www.gov-online.go.jp/rus/publicity/book/hlj/html/202003/202003_09_ch.html
[HTML ဗားရှင်းဂျပန် (ဂျပန်)]
https://www.gov-online.go.jp/rus/publicity/book/hlj/html/202003/202003_09_jp.html
(အကိုးအကား)
https://www.gov-online.go.jp/rus/publicity/book/hlj/

နိုင်ငံတကာကျောင်းသား

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချက်အလက်

NIHOMBASHI YUMEYA

 
 
 
 

နောက်ဆုံးပေါ်ကမ္ဘာ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစည်းမျဉ်းများသိရန်သတင်းအချက်အလက် link ကို

နောက်ဆုံးပေါ်ကမ္ဘာ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစည်းမျဉ်းများသိရန်သတင်းအချက်အလက် link ကို

ATA IATA Travel စင်တာ

V COVID-19 ခရီးသွားစည်းမျဉ်းမြေပုံ

COVID-19 ခရီးသွားစည်းမျဉ်းမြေပုံ

https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm

・ WHO ကမ္ဘာ့ကူးစက်မှုအခြေအနေ

WHO ကမ္ဘာ့ကူးစက်မှုအခြေအနေ

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီရှိဂျပန်သံရုံးများ

[အရှေ့အာရှ] [အရှေ့အာရှ]

[အရှေ့တောင်အာရှ] [အရှေ့တောင်အာရှ]

[ဥရောပ၊ အမေရိကနှင့်သြစတြေးလျ]

[အပန်းဖြေစခန်း]